”Apropå flaggning. Varför inte kompromissa? Börja med att hissa EU-flaggan på halv stång!”

Björn von der Esch om Cecilia Malmströms uppmaning att använda EU-flaggan mer i Sverige.