I dag samlas socialdemokraterna för rådslag för att diskutera ”en starkare arbetslinje”. Inte en utvecklad arbetslinje utan en starkare. Ordförande för Rådslaget Jobb är Thomas Östros. Ja, folk med nya idéer göre sig icke besvär.