Det blir ingen avskaffad värnplikt. Pliktlagstiftningen ligger fast, menar försvarsministern. Det är oerhört märkligt. Några ideologiska argument är nog inte politikerna mottagliga för, att det är i grunden fel att tvinga människor att göra lumpen kan vi därför lämna därhän så länge. Det intressanta är försvarsministerns argument för att behålla värnplikten:

”Vi kommer att ha en pliktlagstiftning som ligger kvar, om tiderna skulle förändras. Det handlar om nationens säkerhet.”

”Om tiderna skulle förändras”. Så säger alltså den nye försvarsministern och fortsätter banta försvaret…