Parlamentet i Bulgarien klubbade som väntat att införa platt skatt i fredags. Med röstsiffrorna 152-36. Den platta skatten ska ligga på tio procent och börja gälla direkt vid början av nästa år. Bulgarien ansluter sig därmed till den växande klubb av europeiska länder som, tillhörande det Nya Europa, väljer att inte se upp till de gamla högskatteländerna.

Rätt skött kan detta locka nya investerare till Bulgarien. Det är bara att gratulera.

(Via Medieskugga)