Sedan lagen om väjningsplikt (den så kallade zebralagen) infördes, har olyckorna vid övergångsställen ökat. ”Lagen i sig gör det faktiskt farligare att gå på övergångsställen”, konstaterar Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör. Ja, det kunde man ju ha räknat ut.

Detta är typiskt för hur lagar stiftas – konsekvenserna av lagen beaktas sällan. Politikerna är nöjda med att ha stiftat en bra lag, en lag ”som sänder ut rätt signaler” som det brukar heta, och är sedan inte intresserade av att ompröva beslutet. Det finns inget som går så fort som att acceptera en ny lag i det här landet.

Alla som har körkort vet att fotgängare ofta beter sig som blinda hönor. Lagen om väjningsplikt har inte förbättrat situationen. Nu går folk över gatan utan att ens titta om det kommer en bil. ”Låt de jävlarna tvärnita bara.” Det räcker med att en bilist är ouppmärksam ett halvt ögonblick för att det ska smälla. Det måste faktiskt finnas ett delat ansvar även vid övergångsställen. För övrigt efterlyser jag fler gångbroar i Stockholm. De kanske är dyra och komplicerade att sätta upp, vad vet jag, men de är bekväma för både bilister och fotgängare och skulle säkert spara ett och annat liv också.