Domen mot de tre ynglingar som enligt åklagaren sparkade ihjäl en 16-årig pojke på Kungsholmen blev tre års sluten ungdomsvård – i princip fängelse för minderåriga. De döms inte för mord utan för grov misshandel och vållande till annans död. En fjärde döms för anstiftan till misshandel och en femte sätts på fri fot. Det går att säga mycket om en sådan här dom, men att som Dick Erixon hävda att det är ett tecken på att rättsstaten ”brutit samman” är att ta i så att byxorna spricker. Tingsrätten har med stor sannolikhet gjort en rimlig bevisvärdering, det är väldigt svårt att peka ut vad enskilda personer har gjort i en dylik misshandelssituation. Och vi vill väl ha en rättsstat som kan bevisa skuld innan den dömer, eller?

Misshandeln skedde utanför porten till en bekant och han berättade att gruppen av ungdomar sprang fram och tillbaka, brottet skedde alltså inte på en och samma plats enligt honom. Det gör det ännu svårare att få klara vittnesmål. Att stå brevid en misshandel är inte detsamma som att vara delaktig. Med dagens lagstiftning kan en tingsrätt inte göra så mycket anna än den har gjort. Det är väldigt svårt att bevisa att det var med dödligt uppsåt som ynglingarna gav sig på offret, mord kräver bevis för uppsåt och/eller planering. Vållande till annans död är mycket enklare att döma för eftersom utfallet av misshandeln blev döden.

Jag tycker precis som Erixon att tre års sluten ungdomsvård är ett för lågt straff för ett sådant här brott. Ungdomsvård är till för minderåriga som har begått brott, men ett fortsatt avtjänande i fängelse efter inträdd myndighetsålder vore väl inte helt fel? Ofta finns dock orsakerna bakom ett sådant här vansinnesdåd att finna långt tidigare. Uteblivna insatser för ungar på glid redan vid 12-13-årsåldern kan vara en förklaring i många fall. Polis och sociala myndigheter måste få rätt att sätta ned foten tidigt.

Det är våldsbrott, brott mot en annan människa, som rättsstaten ska fokusera på, inte brott utan offer. Här har regeringen en hel del att göra.