Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund lider inte av brist på visioner för Stockholm. Surkärringar och -gubbar kommer alltid att protestera mot utveckling, men de ska inte få hindra att byggandet ökar i Stockholm. Stan behöver inte bara fler lägenheter utan söker efter en stadsbildsidentitet. I dag är Stockholm mest sitt vatten. På sommaren är staden kanske en av världens vackraste huvudstäder, men sommaren är kort i Sverige och under resten av året är det en helt annat stad.

Bygg stort, bygg vågat och bygg för att ge Stockholms en ny look!