En kristdemokrat uttrycker homofobiska åsikter och jämför homosexualitet med att gifta sig inom familjen. Korkat, inskränkt och fånigt. Men inte så otippat och knappast något att hetsa upp sig över. Problemet med den svenska äktenskapslagstiftningen och synen på samlevnad i största allmänhet är större än att det ska reduceras till en fråga om homosexuellas rättigheter allena.

Vi har i dag en delad lagstiftning inom äktenskapsrätten; en för heterosexuella makar och en för homosexuella par. Rättsverkan är densamma när det gäller rättigheter och skyldigheter i respektive lag, men det är ändå konstigt att ha en särskild lagstiftning för homosexuella (som i princip bara hänvisar till äktenskapsbalken ändå). Självklart borde alla vuxna människor omfattas av äktenskapsbalken, punkt slut. Det är de flesta överens om i Sverige i dag enligt färska undersökningar (även om jag ofta tvivlar på vanliga Svenssons verkliga tolerans i frågan). Det finns ett brett stöd i riksdagen för att ge homosexuella samma rätt att gifta sig som heterosexuella, endast kristdemokraterna stretar emot. Om man nu ska in och rota i äktenskapsbalken, varför inte göra en helrenovering på en gång?

1. Ge alla samma rättigheter som heterosexuella har i lagen. Alla människor ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning.
2. Tillåt månggifte. Vuxna människor ska bestämma sina samlevnadsformer efter eget huvud. Det finns inget som säger att två kvinnor och en man eller tre män och två kvinnor inte skulle kunna leva goda liv tillsammans under äktenskapsliknande former. De meningsskiljaktigheter som kan uppstå vid äktenskapsskillnad kan exempelvis lösas genom att ge alla inblandade samma rättigheter som omfattar ett vanligt gift par.
3. Tillåt incestuösa äktenskap. Detta är mest en teoretisk detalj eftersom det är osannolikt att särskilt många skulle utnyttja friheten att gifta sig inom familjen, men det ska likafullt vara lagligt om tycke uppstått mellan exempelvis syskon. Åter igen är naturligtvis 18 år den gyllene gränsen.

Så skulle grunderna till en frihetlig äktenskapsbalk kunna se ut. Men hur många av alla de som skriker efter lika rättigheter för homosexuella skulle ställa upp på en äktenskapslagstiftning som omfattar alla? Orden blir ganska ihåliga när de inte betyder något.