Det ska svida i plånboken att leva på landsbygden. Det var kontentan av den förra regeringens miljöpolitik där alla norrlänningar som måste ha bil för att ta sig till arbetet blev värst lidande av de ständiga bensinskattehöjningarna. Med miljöpartiet i opposition fanns det säkert många som gjorde sig vissa förhoppningar om en annan politik, men under Reinfeldts ledning har moderaternas politik glatt miljöpartiet mer än landsbygdsbefolkningen.

Med de nya moderaterna är någon sänkt bensinskatt förstås inte tänkbar i denna miljöalarmistiska av tider. Tvärtom räknar regeringen med fortsatt höjda ”miljöskatter”. Nu blir det inte bara dyrt att tanka, det blir också svårare att tanka i glesbygden. Regeringens krav på att bensinmackarna måste sälja minst ett förnyelsebart bränsle innan mars nästa år gör enligt branschen att uppemot 2 000 bensinstationer, främst på landsbygden, riskerar att läggas ned på grund av de höga investeringskostnaderna. Alla vet att en bensinmack i dag även är livsmedelsaffär, post och annat – som alltså också försvinner. Någon borde säga något ilsket. Centerpartiet…?