Pär Ström reflekterar över det faktum att kvinnor görs till offer i svenska medier. Han pekar bland annat på rubriksättningen i olika tidningar. Vi är nog många som reagerat över den ständiga fokuseringen på kvinnor som offer i dagens samhälle. Mest träffande är kanske exemplet på hur rapporteringen av självmord bland unga ser ut. I ett Rapport-inslag uppgavs en ökning av självmordsförsök bland kvinnor i åldrarna 15-44 år. Tre gånger fler kvinnor än män försöker ta sina liv varje år.

Men. Ingenstans framkom emellertid att även om det är flickor och kvinnor som gör flest självmordsförsök, är det flest män som lyckas ta livet av sig. Även om antalet självmord ökar bland kvinnor är det fortfarande nästan fem gånger så många män som tar livet av sig. Suicid är alltså ingen kvinnofråga, det är inget kvinnoproblem. Det är först och främst ett individuellt problem och det råkar vara flest män som dör, inte kvinnor. Under 2005 låg suicidfrekvensen på 8,4 per 100 000 invånare för kvinnor och 18,5 för män. 2006 var siffran för kvinnor 7,9 och 17,3 för män. Små ändringar rapporteras varje år, men jämför man med siffror från 1997 och framåt ser man marginella skillnader för respektive grupp från år till år. Män toppar alla ålderskategorier frånsett 0-14 år där statistiken för flickor och pojkar legat i princip stilla under lång tid.

Orsaken till den stora skillnaden i självmordsförsök kontra fullbordade självmord är valet av metod. Medan det är vanligast bland kvinnor att försöka förgifta sig med tabletter väljer män ofta mer våldsamma metoder som hängning eller skjutning. Det lär också finnas ett antal singelolyckor i trafiken varje år som egentligen borde räknas in i självmordsstatistiken.

Att det trots tydliga fakta som säger motsatsen ändå blir ett felaktigt kvinnoperspektiv på många frågor är en direkt följd av att det feministiska tänkandet, där kvinnor är offer i en patriarkal struktur och där kvinnors problem är intressantare än mäns, fått genomslag. Bara begreppet ”kvinnofälla”, som används så frekvent i dag, är värt att begrunda. Det indikerar nämligen inte bara att kvinnor är missgynnade i en specifik situation utan att någon medvetet missgynnar dem genom att placera ut en ”fälla” för kvinnorna bara för att de är kvinnor. Feminismen har inte bara fel – den är dessutom närmast konspiratorisk.