Det har rapporterats om svenska väljares okunskap tidigare (se Mattias Svenssons post för en nyanserad bild av undersökningen), detta är alltså bara ännu en del av den stora valundersökningen från senaste valet. Nyheten nu är att högskolestudenter inte verkar kunnigare än obildade i samma ålder. Debattören med det något underhållande namnet i sammanhanget, Leif Alsheimer, menar att det delvis beror på bristen på litteratur och diskussion i skolan.

En kortfattad slutsats av undersökningen är att ”vi” (dvs. svenska folket) kan våra partier men inte våra politiker. Detta går lite stick i stäv med den påstått ökade personfixeringen i politiken. Det är dock svårt att känna någon direkt uppgivenhet över att bara fyra av tio studenter kände till att Jan Eliasson var socialdemokratisk utrikesminister eller att nästan ingen kunde peka ut var Frederick Federley och Alice Åström hör hemma (se tidningen Studentliv). Frågan är vad dessa svar egentligen säger oss om studenternas kunskaper om politik i stort. Frågan som rör typiska värderingsfrågor i politiken är betydligt intressantare.