Den avgående generaldirektören för Pliktverket, Björn Körlof, vill skipa rättvisa och göra värnplikten könsneutral. Det är märkligt att vi år 2008, med avskaffat invasionsförsvar, inte har kunnat slita oss från idén att värnplikten ska vara kvar. Körlof anser att det är häpnadsväckande att vi har en lag som skiljer på män och kvinnor i denna fråga. Det kan man förvisso hävda, men hur kan man lösa en orättvisa genom att utöka tvånget till att omfatta ännu fler?

Körlof försöker föga förvånande argumentera utifrån ett genusperspektiv. Kvinnor ska ha ”rätt” att göra värnplikten precis som män. Faktum är att de redan i dag har det, men få väljer att lägga nästan ett år på att springa omkring i skogen med gevär när det finns så mycket roligare att hitta på. Därför är det få kvinnor i försvaret. Nu när det tas in färre och färre värnpliktiga per år är det i praktiken valfritt i alla fall – även för män. Värnplikten finns alltså kvar på papperet, av någon outgrundlig anledning.

Både män och kvinnor har rätt att slippa göra vapentjänst. Inför en yrkesarmé!