Steven Spielberg väckte uppmärksamhet när det framkom att han skulle hjälpa den kinesiska regimen med OS-invigningen. Tanken har varit göra OS i Beijing (för all del, OS hålls inte bara i huvudstaden utan på ett flertal andra håll också) till något alldeles extra, en mästerlig regissörs hantverk skulle förstås göra både invignings- av avslutningsceremoni till ren konst.

Spielberg hoppar nu av, bara månader innan startskottet för den internationell idrottsfesten. Orsaken han ska ha angett är att Kina har livlig handel med både olja och vapen med Sudan – något som gör att kineserna inte gärna ser ett ingripande i Darfur. Visste inte Spielberg detta när han tackade ja? Eller trodde han verkligen att hans medverkan i OS-förberedelserna skulle få regimen att ändra hållning? Med eller utan Kinas hållning i Darfurkonflikten, borde Spielberg ha känt till att regimen han arbetar för kränker de mänskliga rättigheterna å det grövsta (något som även gäller demokratiska länder som USA). Hans avhopp känns kort sagt som ett sätt att få uppmärksamhet, att slå sig lite för bröstet. Inte särskilt seriöst.

Allt prat om bojkott är förstås trams. Du påverkar inte mänskliga rättigheter i en blivande supermakt som Kina med idrottsbojkotter. Det skulle bara ge kineserna ett skäl att sluta upp bakom sina ledare, som i sin tur kan peka på hur ”orättvist” omvärlden behandlar Kina. Det krävs i stället starka politiska påtryckningar på områden där Kina fortfarande är starkt beroende av omvärlden. Kruxet är att omvärlden är på väg att i ökande grad bli beroende av Kina, vilket gör att världens ledare tonar ned kritiken eller helt avstår från att kritisera när deras politiska intressen hotas. Att ropa på en OS-bojkott är ganska riskfritt.