Jan Björklunds och alliansens populära inriktning i skolpolitiken med större fokus på kunskap har fått oppositionen att tystna. Socialdemokraterna är på väg att lägga om sin skolpolitik och har, möjligen genom att bita sig i läppen av förlorad stolthet, accepterat att betyg ges från årskurs sex i stället för årskurs åtta. Vänsterpartiet protesterar förstås, men de har aldrig haft någon trovärdighet att tala om när det gäller skolan.

Det är socialdemokraternas kaotiska skolpolitik som ligger bakom många av de problem vi ser i den svenska skolan i dag. Svenska elever står sig allt sämre internationellt, inte minst i grundämnena. Kunskaperna i språk blir allt sämre, vilket visar sig i att många inte klarar språkstudierna efter gymnasiet. Det råder betygsinflation i grundskolan och på gymnasiet – det sätts allt högre betyg utan att kunskaperna har ökat. Att lägga över allt mer av undervisningen på eleverna själva var ett stort misstag.

Betyg är alltid trubbiga instrument och de går aldrig att få helt rättvisa. Men det nya betygssystemet (i princip en kopia av betygen från den s.k. Bolognaprocessen som är tänkt att gälla inom hela EU) är ett stort steg i rätt riktning. Det gamla systemet med IG-MVG tog liten hänsyn till skillnader mellan eleverna. Framför allt i de lägre klasserna är rättviseaspekten, att eleven upplever att den verkligen fått rätt betyg, viktigt. Det nya betygssystemet – där A är det högsta och E det lägsta godkända betyget medan F betyder underkänt – möjliggör ökat utrymme för läraren och därmed större möjlighet för eleven att bli korrekt bedömd.

Förhoppningsvis nås en uppgörelse med socialdemokraterna. De har redan accepterat att betygen ska sättas tidigare, något som var otänkbart före valet, och vet att de får opinionen emot sig om de börjar bråka. Skolan behöver en långsiktig satsning som inte äventyras av kommande regeringsskiften. Vad vänsterpartiet tycker i frågan vet alla redan. De vill helt avskaffa betygen och därmed kan de känna sig satta på undantag i den här frågan. Tack och lov.