Fidel Castros avgång var efterlängtad bland många. Nu sitter många kubaner och exilkubaner och hoppas på en ljusare framtid. Men chanserna för att Kuba plötsligt ska bli en fri demokratisk stat känns begränsade. Det är troligare att det, åminstone till en början, blir en ren familjeaffär av det här. Så brukar det fungera i diktaturer.

Omvärlden, inte minst USA och EU, har nu chansen att visa att den står på den demokratiska oppositionens sida genom att utöva påtryckningar för att få till stånd en demokratisk process i landet. Något slags markering är i alla fall att vänta. Det ska också bli intressant att se hur det kubanska folket reagerar – om det alls vågar reagera. Castro är ju inte död. Han kan mycket väl fortsätta att styra bakom kulisserna, inte minst om hans bror Rául tar över ledarskapet. Det har trots allt fötts en strimma hopp på den förtryckta ön.

SvD
DN