Den förhatliga TV-licensen har ännu inte fått ett slutdatum. I stället för att avskaffa licenseländet och låta SVT och SR vara en statlig utgiftspost bland andra vill SVT:s VD Eva Hamilton utvidga den.

SVT satsar en hel del på nätutbud. Många program läggs ut på SVT.se i konceptet ”SVT Play”. Vi ska kunna titta på program vi missat och slippa passa repristider samt få lite extra material att gotta oss åt. I och med att SVT utökar denna service, anser Eva Hamilton att alla som äger en dator ska tvingas att betala TV-licens. Detta visar vilken förvirrad bild av medielandskapet och teknikutvecklingen som finns inom SVT.

TV-licensen är redan i dag knäppt utformad. TV-handlaren förväntas rapportera till Radiotjänst när du köper en TV. Det spelar ingen roll om du använder TV:n till att se på film eller spela TV-spel, du ska lik förbannat betala licenspengar till SVT. Nu vill man alltså att detta fullkomligt idiotiska licenssystem ska utvidgas och även gälla Internet. Bara för att SVT lägger ut material på sin webbplats ska alltså alla som äger en dator tvingas betala pengar till dem. En fantastisk affärsidé, egentligen. Enligt denna logik borde alla som lägger ut material på nätet för andra att beskåda kunna kräva betalt av inte bara den som tittar på materialet utan alla som äger en dator.