Nu vill inte ens Apoteket ha kvar apoteksmonopolet längre. Företagets VD Stefan Carlsson erkänner att monopolet inverkat skadligt på priser, tillgänglighet, sortiment och service. Därmed ger han alla oss som kritiserat Apoteket under många år rätt. Frågan är varför det har dröjt så länge att erkänna det uppenbara.

Tillgängligheten har varit ett mycket starkt argument mot monopolet. Sverige har ett apotek per 10 340 invånare, Norge har ett per 8 170 invånare medan konkurrensutsatta sydeuropeiska länder kan tillhandahålla ett apotek per 2 500 invånare. Det är en enorm skillnad. Stefan Carlsson pekar också på att servicen kommer att öka, underförstått att företaget inte levt upp till den servicenivå vi kan kräva (vilket är ett brutalt understatement). Han tonar ned de påstådda riskerna med avmonopoliseringen och säger att företaget välkomnar alla förändringar.

Det är många bekännelser på en gång. Man kan förstås se detta som en omvändelse under galgen, ett sätt att behålla lite stolthet när monopolet avvecklas och Apoteket slängs ut på en konkurrensutsatt marknad. Välkommet är det i alla fall. Nu är det väl snart bara ett fåtal vänsterpartister kvar som försvarar apoteksmonopolet. Deras argument har inte direkt ökat trovärdighet.