Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en synnerligen tendentiös undersökning vars enda syfte är att skapa bilden av att svenska folket vill ha ännu högre skatter. Metoden är klassisk: ställ lägre skatter och bra vård mot varandra och säg till den svarande att han bara får välja en av dem. Precis så brukar socialdemokraterna agitera i varje valrörelse – att göra en undersökning utifrån detta är att konstruera svaret innan frågan ens har ställts. SKL hade lika gärna kunnat fråga en grupp människor om de vill ha bajs eller tårta till efterrätt.

Även andra svar i undersökningen pekar på att folk är villiga att betala mer för att få bättre vård. Dels måste det anses vara ett underbetyg för svensk sjukvård om världens (näst) högsta skatter inte har skapat en vård som människor är tillräckligt nöjda med. Dels bör man fråga sig om mer resurser alltid är lösningen på problemen. Om det vore så, skulle det vara lätt att pumpa in extra miljarder till vården och skolan och sedan se alla problem upphöra att existera. Så ser inte verkligheten ut.