En pappa och hans vuxna dotter träffas igen efter 30 år. Tycke uppstår och de får en dotter tillsammans. Något problem? Självklart inte. Men myndigheterna i Australien gillar inte förhållandet och man kan tänka sig att en och annan australiensare har ”rasat” över händelsen. De som kan göra barnets tillvaro till ett elände är framför allt omgivningen.

Intolerans, fördomar och folks egna präktiga sexualmoral lär säkert göra tillvaron för barnet föga angenäm under skolåren – om de övriga barnen får veta hur det ligger till med föräldrarnas släktskap. Det i sig är däremot inget argument mot att människor med så nära släktskap ska få gifta sig och skaffa barn tillsammans precis som alla andra vuxna människor. Men vi har nog en bit kvar innan majoriteten har insett det…