”Det kommer att bli svårt för oppositionen att utmana oss.”

Göran Hägglund (kd) skämtar till det på partiets riksting.