Karl Rove illustrerar hur den svenska regeringen
har bemött FRA-kritikerna.

Karl Rove är på plats i Almedalen, inbjuden av Timbro. Han menar att den svenska regeringen är i behov av en ”bloggstrategi” för att möta vad som skrivs på nätet. I USA togs enligt Rove ”de första trevande stegen” 2003-2004 för att sedan fungera fullt ut något år senare. Det handlar om att bemöta bloggare direkt på nätet, inte att försöka tiga ihjäl dem. Problemet är förstås inte bara att alla bloggare inte har bemötts av regeringen – det kan vi kanske stå ut med – utan att regeringens företrädare uppträtt så arrogant när de väl valt att svara på kritiken från experter och allmänhet. Att detta är ett ganska dåligt sätt att bemöta en kritikerstorm behöver man nog inte bjuda in Karl Rove för att få bli varse.

Regeringen tycks själv inse hur dåligt den har hanterat FRA-frågan men sätter något slags stolthet i att envist hålla fast vid beslutet. Samtidigt som Sten Tolgfors ger socialdemokraterna kalla handen passar sossar och miljöpartister på att enas om att ta bort FRA-lagen och börja om från början.

Rick Falkvinge har för övrigt lyckats översätta Maud Olofssons tal i Almedalen.