FRA-kritiker har hela tiden ifrågasatt lagen av principiella integritetsskäl men vi har också frågat oss vilket hot mot Sverige som motiverar den. De kritiska remissinstanserna har inte lugnats av de kosmetiska förändringarna som gjorts i lagen och fler och fler som är kunniga i sakfrågan börjar nu öppet att ifrågasätta den. Magnus Norell vid FOI, ofta tillfrågad om terrorism i media, menar att lagen är ”obegripligt korkad” och att ”det finns inget skäl i världen” att ha kvar systemet med FRA eftersom verksamheten förutsätter att terrorister måste säga i klartext vad de avser göra för att systemet ska reagera.

Dessutom lyfter Norell fram en mycket viktig aspekt som skiljer Sverige från andra länder: frånvaron av en författningsdomstol. Den som blivit spanad på av FRA kommer givetvis inte att ha fått veta det innan spaningen sker, men ej heller efteråt. Om en person har varit utsatt för övervakning och sedan visar sig vara oskyldig till brott, har han eller hon ingen rätt att kräva ersättning. Och det finns ingen författningsdomstol som kan pröva om politikerna brutit mot grundlagen. Det vi kan göra är att se till att lagen prövas i Europadomstolen, där en liknande lag fällts, men det kommer att ta tid innan en sådan prövning kan komma till stånd och under tiden kan FRA fortsätta med sin olagliga verksamhet.

När försvarsminister Tolgfors säger att massavlyssning av svenska folket inte är tekniskt möjlig och tror att vi ska nöja oss med det, har han inte förstått principfrågan. Och han är långt ifrån ensam. Många politiker är helt enkelt inte intresserade av principiella ståndpunkter, dessa är dem helt främmande. Det kan vara en av förklaringarna till att inte heller nu när Tolgfors och Reinfeldt faktiskt börjar uttala sig om lagen lyckas de möta kritikerna på samma nivå. Det är två grupper som talar förbi varandra.

När jag pratar med människor tycker jag mig märka att FRA-frågan har nått dem som vanligtvis är politiskt ointresserade. Det börjar spridas en medvetenhet om att något väldigt, väldigt fel har inträffat. Om detta är en korrekt tolkning kommer regeringen på sikt inte att klara av att försvara lagen och det innebär att kraven på att en eventuell rödgrön regering ska ta bort lagen helt och hållet kommer att bli enorma. FRA-frågan kan komma att påverka valutgången 2010. Den opinionsmässigt mycket trängda alliansregeringen har inte råd att ha hela svenska folket emot sig i en så viktig fråga. Det kan få dem utkastade om drygt två år. Och det värsta är att förmodligen kommer varken Reinfeldt eller Tolgfors att förstå hur det gick till.