Jessica Anderson, 16, ska gifta sig med Clive Richards, 50, så snart hon blivit myndig. Hennes familj rasar och anledningen till att Aftonbladet över huvud taget skriver om detta är förstås att läsarna ska reagera likadant. Med avsky och äckel.

Aftonbladet skulle nämligen inte ha det minsta intresse av att skriva att Kalle, 22, gifter sig med Anneli, 27.

Tidningen frågar läsarna hur stor åldersskillnad som är OK i ett förhållande. Alternativen är 5, 10, 15, 20, 30 samt ”åldern spelar ingen roll”. Män och kvinnor kan svara separat för att se om något av könen är mer tolerant. När drygt 20 000 män har röstat säger de flesta, 35 procent, att 10 år är något slags gräns för dem. 16 procent säger 5 och 15 år medan 25 procent menar att åldern inte spelar någon roll. För kvinnorna är det nästan exakt samma resultat.

Webbundersökningen ger inte utrymme för att utreda om det spelar någon roll för den som röstar om det är kvinnan eller mannen som är äldst i förhållandet (med tanke på ”gubbsjuke”-aspekten). Det vore också intressant att se om detta är en generationsfråga och i sådana fall vilken åldersgrupp som är mest tolerant? Det är inte nödvändigtvis säkert att det är den yngsta.

Var fjärde röstande verkar i alla fall inse att kärlek alltid är kärlek, oavsett ålder. Det lär dock dröja innan vi får ett samhälle där Aftonbladet inte skriver om äktenskap över generationsgränserna längre därför att den sociala acceptansen har gjort sådana nyheter ointressanta.