Äntligen har krigsförbrytaren Radovan Karadzic gripits. Det är glädjande, men nu återstår det svåraste: att genomföra en rättvis rättegång som inte spårar ur.

Milosevic hann ju som bekant avlida innan han fick sin dom och delar av rättegången var farsartad eftersom Milosevic inte accepterade domstolens legitimitet. Mycket pekar på att Karadzic kommer att ha en liknande hållning.

Fortfarande återstår förbrytare att gripa. Överst på listan står överbefälhavaren Ratko Mladic.