Tänk dig att du får bestämma exakt var en liten del av dina skattepengar går. Du kanske vurmar för barnens ställning i samhället och vill skänka pengarna till någon sådan organisation. Du kanske är historiskt intresserad och vill rädda någon gammal byggnad. Du kanske vill se till att det byggs något viktigt på orten där du bor. I Polen är detta verklighet.

I Polen får varje arbetande skattebetalande väljare bestämma vart en procent av ens pengar ska gå. Detta system låter faktiskt rätt sympatiskt. En procent är förstås inte så mycket pengar, men det är inte poängen. Poängen är att den annars passive skattebetalaren, som normalt inte kan påverka ett skvatt vart pengarna tar vägen, får möjlighet att påverka. Därmed blir det lite mer intressant att följa ens egna skattepengar och medvetenheten och viljan att bry sig om en effektiv användning av ens pengar kan öka.

Detta vore något att fundera över även för Sverige. Transparensen i systemen bör för det första öka så att människor inte undanhålls uppgifter om hur mycket skatt vi egentligen betalar allt som allt. Många går fortfarande omkring och tror att det bara rör sig om de där 30 procenten. Kan vi dessutom få ett system där vi själva får styra våra skattepengar är ett litet steg taget.

Varför inte låta oss behålla våra pengar från första början? invänder säkert någon. Visst, det vore den enklaste och överlägset bästa lösningen. Men det kommer inte att hända i Sverige. Några radikala skattesänkningar kommer inte att genomföras i detta land, oavsett regering. Det är bara att inse. Att ge oss lite makt över de pengar vi betalar in kan därför vara en hygglig andrahandslösning som på sikt kan leda till ökade krav på insyn och effektivitet.