I flera år, och i synnerhet under den senaste månaderna, har luftkvaliteten i Beijing uppmärksammats. Jag tyckte att det började bli löjligt, luftkvaliteten i staden hotar nämligen inte idrottarnas hälsa eller prestationer eftersom de kommer att vistas i staden under så kort tid (hot mot hälsan mäts snarare under en hel livstid). Inte heller IOK:s Arne Ljungqvist ser någon mening med skyddsmasker.

Nu har OS-idrottarna anlänt till Kina och Beijing och se vad de har på sig. Varför riskera något? lyder förklaringen till dessa fåniga munskydd. Varför inte bära heltäckande när ni ändå håller på? Ni vill väl inte riskera något…?

Några försiktiga idrottare pustar ut efter ett 400-meterslopp i Beijing.