Seger. Till slut. Frysningen av al-Barakaats tillgångar efter den 11 september ska hävas. Det konstaterar EG-domstolen i en dom i dag. Men det är inte odelat positivt. De frysta tillgångarna kommer inte att återlämnas förrän om tre månader då lagen börjar gälla.

EU ska nu se över reglerna för hur det ska gå till när människor terrorstämplas, men vad det betyder i praktiken vet ingen. Den lilla människan hamnar alltid i kläm när stormakterna ska ”skydda” oss från ”terrorismen” och det känns osannolikt att vi skulle få något magiskt skydd mot nya övergrepp i EU efter vad som har hänt under de senaste sju åren.

En av dem som terrorstämplades var Abirisak Aden. Hans advokat ska nu försöka sig på att söka skadestånd för den skada hans klient lidit. Frågan är bara om någon kan utpekas som ansvarig?

Minns ni?