Moderaterna går kraftigt framåt i den senaste Demoskop-mätningen och får hela 28,4 procent (+4,3 procent). Per Schlingmann förklarar det med finanskrisen och att väljarna ”har ett högt förtroende för moderaterna när det gäller att hantera ekonomi och sysselsättning”.

Samtidigt ligger socialdemokraterna fortsatt högt med sina knappa 45 procent. Övriga fem riksdagspartier ligger alla mellan 3 och 5 procent, vilket är intressant. Opinionsmässigt är Sverige enligt denna Demoskopmätning i princip en tvåpartisstat. Det luktar lite statistisk felmarginal alternativt tillfällig uppgång för moderaterna. Och även om uppgången är statistiskt säkerställd och beror på människors oro och benägenhet att söka trygghet i en sittande regering i orostider, förändras inte styrkeförhållandena mellan blocken, bara inom dem. Alliansen som helhet ligger nämligen fortfarande nästan 13 procentenheter efter oppositionen.

Inte ens en trygg reinfeldtsk framtoning i en pågående finanskris tycks alltså ge regeringen en skjuts i opinionen. Vad återstår då?