Efter att ha blivit tagen där bak i frågan om FRA-lagen kunde man kanske vänta sig att regeringen skulle ligga lite lågt med integritetskränkande och idiotiska lagar ett tag. Icke så. Nu blåser det upp till strid om piratjägarlagen IPRED, som visserligen inte är något svenskt påhitt men som drivs av regeringen. Det handlar om en lag som ska skydda ett särintresse – främst skivindustrin. Många artister sluter förstås upp eftersom de uppfattar fildelningen som ett hot mot deras existens som artister.

Jag är lite kluven när det gäller fildelning. Å en sidan inser jag att det kan uppfattas som ett problem om en film kommer allmänheten till del innan den ens hunnit gå upp på bio. Å andra sidan bär både skiv- och filmindustrin ett stort ansvar för den uppkomna situationen. I stället för att en gång i tiden ha insett att fildelning kommer att växa tack vare dess enkelhet och tillgänglighet och själva börja erbjuda ännu bättre tjänster mot betalning, har industrierna vänt sig till advokater och kämpat emot för att bevara status quo. De har helt enkelt vägrat att gå sin kundgrupp till mötes och får nu betala priset för det.

Som film- och spelintresserad förstår jag ändå oron från vissa håll. Jag skulle exempelvis inte uppskatta om det kom färre storspel från vissa utvecklare bara för att de inte längre kan få budgeten att gå ihop då spelen sprids gratis. Spelbranschen ligger dock längre fram än filmbranschen vad gäller insikt om värdet av nedladdningsbart material. I dag säljs allt fler äldre spel för nedladdning, det är inte osannolikt att vi får se detta även vad gäller nya spel. Det används sedan länge för olika sorters extramaterial.

Ansvaret är således delat. Jag tror att många är beredda att betala för att få bra kvalitet på det material man laddar ned, oavsett om det är musik, film eller spel, och det är uppenbart att många artister fått en spridning de aldrig kunnat få tidigare bara tack vare nätet. Även om man inte är någon hängiven fildelare måste det konstateras att IPRED-lagen är dålig. Den ger alldeles för stora maktbefogenheter till ett särintresse, vars enda mål är att bevara status quo oavsett vad konsumenterna tycker om detta. Det är både arrogant och ignorant.

Precis som vid FRA-debatten kokar bloggosfären.

Opassande uppmanar oss alla att maila riksdagsledamöterna. Ja, det är viktigt. Annars kommer definitivt lagens försvarare att göra det. Gubbarna och gummorna i riksdagen måste få veta att det finns ett brett motstånd ute i landet (även om många av dem förmodligen aldrig kommer att förstå varför).

Hax skriver om hur artister tvingas in i organisationer som Stim, som sedan säger sig företräda artisterna i exempelvis fildelningsfrågor.

Nicklas Lundblad har mer kött på benen kring lagens innehåll.