Lars Ohly debatterade nyligen mot försvarsminister Sten Tolfgors om förslaget att förstärka den svenska närvaro i Afghanistan till 500 man. Skillnaderna mellan Ohly och de flesta andra är tydliga i inrikespolitiken men blir ännu tydligare när utrikespolitiken diskuteras. Då visar vänsterledaren vilken feg och hycklande politiker han är. 

Å ena sidan pratar socialister och kommunister i och utanför vänsterpartiet om ”solidaritet”, å den andra kräver de att de svenska soldaterna i Afghanistan ska åka hem. Och givetvis gäller utträdeskravet i högsta grad USA och de mer resursstarka militärmakter som finns i landet. Lars Ohly pratar om att USA försöker bygga demokrati genom att ”bomba Afghanistan till stenåldern”. Militärerna ska alltså bort och ersättas helt och hållet av biståndsarbetare. Som om bistånd skulle lösa säkerhetssituationen i landet. Ohly gör en så naiv och dåraktig analys av läget att det är svårt att finna ord. 
Talibanerna ingår över huvud taget inte i analysen. Ohly vill inte förstå att det är på grund av talibanernas fortsatta militära offensiv som utländska militärer alls behövs i Afghanistan. Varken USA, Danmark eller Sverige är där för att bomba civila och de är inte där för att det är skoj. De är på plats för att förhindra talibanska attacker på civila och att se till att den gamla avskyvärda talibanregimen inte kan återupprättas. Att lämna det afghanska folket i händerna på detta rövarpack med medeltida böjelser, är det solidaritet? Ja, fast med talibanerna.
Med Lars Ohly vid rodret skulle tyranner får härja helt fritt. Med Lars Ohly vid makten skulle folkmord aldrig kunna förhindras (att gå in med militär för att stoppa övergrepp kränker ju folkrätten!). Med Lars Ohly får vi en feg värld som inte bryr sig.