George W Bush vill bli hågkommen som en befriare, en man som befriade 50 miljoner irakier från Saddam Husseins förtryck (och samtidigt startade en konflikt som dödade kanske 100 000 irakier och drev några miljoner på flykt…). Klart att han vill. Men även om det i dag är svårt att veta hur historien kommer att döma Bush Jr (bilden av en amerikansk president kan som bekant omvärderas med åren) är det osannolikt att han kommer att ses som någon fredens eller befrielsens man. Hans presidentskap präglades av hard power. Militära insatser, hårdare tag mot misstänkta fiender till USA, ökad kontroll av vanliga medborgare och frånvaro av konsekvensanalyser i utrikespolitiken. Det är verkligen inget ”dukat bord” som överlämnas till den mer diplomatiske Barack Obama i januari.

Jag tycker att George W Bush är genuint obehaglig. Dels på grund av religiositeten, som alltid är en problematisk faktor hos folk med makt och i synnerhet om besluten påverkar resten av världen, men inte minst på grund av hans Vilda västern-syn på rättssäkerhet. I nedanstående intervju, som gjordes i februari, får Bush frågor om Guantánamo men vänder på hela problematiken och menar att han försvarar misstänkta terroristers rättigheter genom att spärra in dem i stället för att döda dem direkt. För det borde vi alla vara tacksamma, är budskapet.

Bush har stora problem att verka sanningsenlig och trovärdig i diskussioner och intervjuer eftersom han har en förmåga att leverera sitt frireligiösa leende på helt fel ställen (se intervjun nedan, särskilt vid 7:12). Om Bush vore bilförsäljare skulle jag välja en annan affär. Det är bara synd att USA och världen fick dras med en så opålitlig försäljare i åtta långa år…