Att svenska politiker mer än gärna snyter sig i grundlagstexten och att svenska medborgare knappt vet att Sverige har en grundlag och vad den betyder, har vi vetat länge. Hur lätt somliga tar på detta blir tydligt när ett antal kommunpolitiker från Salem vill stoppa yttrandefriheten i sina underkläder och släppa sig högljutt.

Överåklagare Sven-Erik Alhem har frågat sig varför hans och andras medborgerliga rättighet att promenera fritt ska störas av demonstranter och motdemonstranter. Underförstått: folk ska inte få demonstrera om det kan tänkas störa någon. Att en överåklagare tar så lätt på mötes- och yttrandefriheten är verkligen anmärkningsvärt. Om man följer Alhems fundering till konkret handling, är det emellertid inte bara extremruppers demonstrationsvilja som får stryka på foten. Tänk er alla möten mellan världens ledare, inte minst alla EU-toppmöten. Minns avspärrningarna när Bush och Rice var här senast. Så kan vi inte ha det. Det gick ju knappt att ta sig över St. Eriksplan! Förstår Alhem hur absurd hans invändning är?

Jag förstår om Salemborna tycker att det är mindre trevligt att det varje år marscherar extremister på gatorna. På samma sätt är det inte jättetrevligt att höra Internationalen, se röda fanor och vänsterdemonstranter på första maj heller, år efter år. Men det är en dag om året det gäller i båda fallen. Och alla ska ha lika stor rätt att yttra sin åsikt (vilket de nu inte har på grund av hetslagstiftningen, men den diskussionen kan vi lämna därhän för tillfället). Det är själva poängen med yttrande- och mötesfrihet. Det är polisens uppgift att se till att tredje man inte drabbas och att demonstrationer med polistillstånd kan hållas utan incidenter.

Den som vill begränsa yttrandefriheten för vissa grupper har över huvud taget inte förstått yttrandefrihetens princip. Alla stater i historien har haft yttrandefrihet för dem som tycker ”rätt”. Det gäller även dagens Nordkorea och Burma. Det som skiljer stater med riktig yttrandefrihet från vanliga klåparregimer, är att de förstnämnda tillåter medborgarna att säga det som kan uppfattas som upprörande, politiskt inkorrekt, äckligt, stötande. Det är yttrandefrihet.

Vill du bara att de åsikter du själv företräder ska få yttras är du inte för yttrandefrihet. Och då är du heller inte demokrat. Vilket sällskap du sällar dig till då kan du nog själv lista ut.