Det är fascinerande att det ska vara så omöjligt att göra ett seriöst reportage om prostitution i svensk press. Artikeln i Svenska Dagbladet om prostitution i Danmark innehåller exakt det fördömande tonläge som vi har vant oss vid att se så fort sex och pengar nämns i samma mening. Vi skriver 2009 men människor kan fortfarande inte acceptera varandras sexuella olikheter.

Artikelförfattaren frågar sig varför en av sexsäljarna, som endast arbetar med s/m några timmar en gång i veckan, inte kan göra det gratis om hon tycker att det är så kul? Ja, varför kan inte artikelförfattaren skriva sina artiklar till Svenska Dagbladet gratis om hon tycker att det är så kul? Förstår hon själv hur absurd denna fråga är?

Arbetet ska förfulas (”det känns dock som en avgrund mellan den varma, väldoftande massagekliniken och de blåfrusna flickorna som vi nyligen passerade på Istedgade”) och det fria valet förlöjligas (”individens rättigheter och fria val går före allt annat”). Sexsäljare får förvisso komma till tals i artikeln och uttrycka att det jobbigaste med arbetet är den diskriminering som sexsäljarnas tvingas utstå – men sista ordet får prostitutionsmotståndarna: ”Prostitution i ett samhälle påverkar alla kvinnor”. Sexköp måste alltså förbjudas.

Här lyfts den moraliska aspekten in och behovet av att ”sända signaler”, som det brukar heta på politikerspråk. Det handlar om att visa att det ”inte är OK” och, i förlängningen, att låta den personliga sexualmoralen vara gällande för alla. För jämställdhetens skull. Exakt vad som definieras som jämställdhet i artikeln är oklart.

Socialstyrelsens Kännedom om prostitution från 2007 har tigits ihjäl i Sverige. Det är inte konstigt eftersom den gör en saklig genomgång av prostitutionen i landet och, vilket inte är vanligt, frågar sexsäljarna själva vad de anser om situationen. Det får man normalt inte göra eftersom risken är stor att de svarar ”fel”, att de inte ser sig som offer, att de inte tycker att de utnyttjas av sina kunder. Rapporten visar också att det inte finns någon kausalitet mellan sexköpslagen och minskad prostitution. Gatuprostitutionen har minskat (nu är två tredjedelar tillbaka igen) samtidigt som verksamheten har bytt skepnad och flyttat ut på nätet. Och feministerna sover gott om natten.

Det finns många märkliga missförstånd kring sexköp. Att sälja en sexuell tjänst är inte att sälja sin kropp. Det är att sälja en tjänst som utförs med kroppen. Precis som vanligt massage. Men det är något med sex som gör att folk flippar ur och släpper alla logiska och rimliga resonemang. Tänk om vi skulle säga till alla sjukgymnaster: ”Nej, tyvärr. Vi tycker inte om ert arbete. Det är äckligt när ni håller på och kladdar och klämmer på människor på det där sättet. Dessutom är det bara ett sätt för patienterna att få lite tillfredsställelse som de borde kunna få gratis på annat håll. Vi förbjuder därför folk att komma till er i fortsättningen. Och kom ihåg att vi gör det här för er skull!”

Människor med denna uppfattning är ofta utan egna erfarenheter, de har aldrig träffat en sexsäljare, än mindre haft ett längre samtal med en, och bygger därför sina uppfattningar på genusanalyser, maktanalyser och fördomar. Alternativt är de bara inte intresserade av vad sexsäljarna säger utan ser allt utifrån maktanalysperspektivet där sexsäljaren är ett offer som inte kan erkänna sitt misslyckande för sig själv. De höjer aldrig blicken för att försöka förstå att alla inte har samma inskränkta sexualmoral som de själva.

Sex är alldeles för komplicerat för att rymmas i radikalfeministiska maktanalyser eller sexköpslagar. Det finns inget one size fits all när det kommer till sex. Prostitutionsdebatten är ett smörgåsbord av fördomar, ihålig argumentation och hysteriska känslor.

Det finns, som jag har påpekat i tidigare bloggposter, ett flertal mycket enkla sakargument för att ha legala sexköp: 1) En prostituerad kränker ingen annan människa genom sitt yrkesval
Vi ska inte lägga några moraliska aspekter i att en person har valt att sälja en sexuell tjänst till en annan person. Om det handlar om massage av nacken, ryggen eller könsorganen ska inte spela någon roll så länge det sker på frivillig basis.

2) Ett frivilligt avtal mellan två myndiga människor ska inte vara olagligt
Om två vuxna människor bestämmer sig för att ingå en överenskommelse, ska inte staten ha någon rätt att hindra dem. En köpare vill ha en sexuell tjänst och sexsäljaren erbjuder den mot en bestämd summa. Detta är en affärsöverenskommelse jämförbar med den vi alla gör när vi handlar på ICA eller går till frisören.

3) Om sexköpslagen inte hjälper de prostituerade – varför finns den då?
Sexköpslagens effekter är svårbedömda. Enligt Socialstyrelsens Kännedom om prostitution (2007) saknas kausalitet mellan sexköpslagen och minskad prostitution. Allt lagen gör är att ”sända signaler”, vilket i praktiken innebär ett ökat stigma mot sexsäljarna. De prostituerade har själva aldrig varit en komponent i arbetet med lagstiftningen.

4) Sexköpslagen göder kriminaliteten
Förbjuder du något måste du vara beredd på att det skapas alternativ på den svarta marknaden. Det såg vi inte minst under förbudstiden i USA och vi kan se samma tydliga mönster på narkotikaområdet. När det gäller prostitution ökar utsattheten för de prostituerade eftersom de lätt hamnar i klorna på hallickar och kriminella som tjänar grova stålar på förbudet. En vit marknad skulle möjliggöra för sexsäljare att på ett affärsmässigt sätt ta kontroll över sin egen verksamhet, starta egna bordeller eller massageinstitut och vara sina egna herrar.

5) Lika rättigheter för alla – även sexsäljare
Sexköpslagen förbjuder inte bara vuxna människor att själva bestämma hur och under vika omständigheter de ska ha sex med varandra. Den diskriminerar dessutom en utvald grupp i samhället å det grövsta. Sexsäljarna har inte rätt till samma skyddsnät som alla andra arbetande människor – inte för att de begått något brott utan för att de valt ett yrke som inte är socialt accepterat. Ingen annan yrkesgrupp i samhället skulle acceptera att behandlas på detta sätt. För sexsäljarna är det vardag. En legaliseringen skulle innebär a att sexäljarna kan skatta för sitt arbete och åtnjuta samma förmåner och skyldigheter i samhället som alla andra.Fler som bloggar: Germania, Hanna Wagenius

Några tidigare poster i ämnet: 1, 2, 3