Opinionsundersökningarna duggar tätt – och inte blev vi särskilt mycket klokare den här gången heller. Kristdemokraterna hamnar på ynka 2,5 procent hos Demoskop men klättrar över fyraprocentsspärren hos Skop. Så vilken är då den sanna siffran? I vilket fall ger de senaste mätningarna en tydlig signal om att Sverige går mot ett tvåpartisystem med två block, två starka partier – och lite lull-lull vid sidan om för att säkra majoriteten.

Det man kan utläsa är att skillnaden mellan blocken är mycket mindre än i tidigare mätningar (men snart kommer säkert en Sifo-mätning som säger att gapet mellan blocken ligger på kvar tvåsiffriga tal). Strulet inom vänsterblocket fortsätter och i dessa tider av upplevd kris är det sannolikt inte vad väljarna efterfrågan.

Att moderaterna noterar bra siffror betyder liksom ingenting eftersom det signalerar ett stöd för fortsatt status quo, fortsatt försvar av den socialdemokratiska modellen. Tidigare var 30 procent i opinionsstöd för moderaterna ett tydligt besked från väljarna att de ville ha borgerlig politik, de ville ha förändring. Så är det inte i dag.

Det ska erkännas att det känns en aning märkligt att konstatera att ett starkt stöd för moderaterna betyder fortsatt socialdemokratisk politik. Men det är så vi bör se det.