Alkoholutredningen är släppt. Den föreslår bland annat att det ska bli lättare för mindre matställen att få tillstånd att servera alkohol. Samtidigt föreslås att alkoholservering bara ska få ske mellan klockan 11 och 01 och endast med särskilt tillstånd kunna förlängas till klockan 03.

Gårdsförsäljning av alkohol, som det motionerats om i riksdagen, kommer inte att tillåtas om utredningens rekommendationer följs. Detta upplevs, med all rätt, som ett hot mot Systembolagets detaljhandelsmonopol. Och det vill alliansen behålla ”som svenskarna uppskattar det”. Som om vi har något val. Man kan inte åka till Tallinn eller Danmark varje gång man vill köpa bira.

Denna ”totalöversyn” av alkohollagen kommer alltså i stort sett fram till att endast några små justeringar krävs. Syftet var givetvis aldrig att förutsättningslöst pröva den gamla alkohollagstiftningen utan att endast söka efter små förändringar. Den restriktiva alkoholpolitiken ligger fast. Vad krävs för att vi ska slippa Systembolaget? Revolution?

Det talas mycket om Systembolagets digra utbud.
Men ölet med det vackra namnet har de inte. Bilden togs i Xi’an,
där man kan avnjuta det lokala Hans-ölet…