Studiemedlet höjs med 430 kronor (varav det blir kvar 350 kronor) från och med nästa termin. Man tackar och bockar. Visserligen läggs nästan allt på lånedelen vilket i slutändan betyder högre studielån för studenterna. Men problem ska man som bekant skjuta på framtiden. Det väntar ju ett helt yrkesliv att gnälla över studieskulden.

Att höja fribeloppet är däremot feltänkt.

”I praktiken betyder det att en student skulle kunna tjäna cirka 23.500 kronor per månad under två sommarmånader och dessutom jobba en del helger med en lön på upp till 8.900 kronor per månad utan att det minskar studiemedlen.”

Jag tillhör en förmodad minoritet av studenter som inte tycker att man ska kunna studera och jobba hur mycket som helst och samtidigt få bibehållen bidragsdel i studiemedlet. Om man pluggar heltid och ändå har tid att jobba så mycket att det ger en lön på 8 900 kronor varje månad har man visat med all önskvärd tydlighet att man klarar sig utan skattefinansierade studiebidrag. Då ska man heller inte ha några bidrag.