”Jag tycker inte att politiker ska lägga sig i detaljer.”

Folkhälsominister Maria Larsson under avd. ”Nähä?!”.

Folkhälsoministern försvarar vidare förbudet mot alla cannabisbaserade läkemedel med motiveringen att de är ”på intet sätt ofarliga preparat”. Hur tillgången till läkemedel i Sverige skulle se ut om sjukhusen endast fick tillgång till helt ofarliga preparat, förtäljer inte historien…