”Det här är demokrati i arbete.”

Fredrik Reinfeldts kommentar till unionsmedlemmarnas ratificering av Lissabonfördraget. Alltså, när det gäller politikernas fantastiska alternativa verklighet – vem orkar egentligen vara nykter där?