Alla läsare tillönskas en skön och någorlunda hanterbar jul!