Klimatalarmismen har varit kompakt i svenska medier under lång tid. Forskare och debattörer med avvikande åsikter i frågan, alla som på något vis har velat ifrågasätta eller bara diskutera hur det ligger till med prognoserna för jordens framtida klimat, har fått epitetet ”klimatförnekare”, en illa dold blinkning till Förintelseförnekarna. De har, kort sagt, utpekats som galningar. Debatten är ju över!

Men något verkar vara på väg att hända. Visserligen har Climategate inte blivit lika omdiskuterad i Sverige som i exempelvis USA, där frågan diskuterats och debatterats öppet i ett flertal medier. Men avvikande röster börjar få plats även i svenska medier. I Svenska Dagbladet har kritiska röster fått debattplats. Och till och med klimatalarmistdrottningen Karin Bojs i DN har tvingats krypa lite till korset och erkänna att de där påståendena om Himalayas glaciärer kanske inte var de mest trovärdiga som yttrats (även om hon tillsammans med många andra vägra se allt detta i ett bredare perspektiv och ifrågasätta IPCC:s legitimitet och trovärdighet).

Nu berättas att de värsta klimatprognoserna börjar tonas ned. Nya studier, gjorda av tyska och schweiziska forskare (som tyvärr inte namnges närmare i artikeln), ska enligt TT-reportern tyda på att den forskning som tidigare visat på en påtagligt höjd medeltemperatur är kraftigt överdriven.

Den viktigaste lärdomen torde vara, att vi helt enkelt vet väldigt lite om framtidens klimat. Klimatet är oförutsägbart, svårbegripligt och ytterst komplicerat. Att söka spå 50 år framåt i tiden när felmarginalen i en vanlig femdygnsprognos borde avskräcka vem som helst, är ett omöjligt uppdrag. Vi kan uppskatta, gissa, spekulera. Men aldrig veta. Därför är det också galet att, som klimatalarmisterna vill, börja ställa om hela samhällen efter ett worst case-scenario som bygger helt och hållet på spekulation och, i många fall, vilda fantasier. Att detta oansvariga beteende av politiker förkläds till en önskan att ta ansvar för våra barn och barnbarn är minst sagt ironiskt.

Ja, tänk om vi kunde ha en rakryggad borgerlighet som tog strid mot dessa dumheter. Pendeln kan komma att svänga och då kommer Sveriges hela politikerelit att stå där med dumstrut.