”Child pornography is great. It is great because politicians understand child pornography. By playing that card, we can get them to act, and start blocking sites. And once they have done that, we can get them to start blocking file sharing sites.”

Johan Schlüter, dansk advokat vid Ifpi.

Upphovsrättsindustrin gör det. Politikerna själva gör det. De använder barnporren som murbräcka för att uppnå filtrering av även andra sajter. Denna taktik har varit uppenbar länge. Det gäller att komma över den där första tröskeln, att få lagstiftaren att släppa tveksamheten kring att censurera internet. Sedan kan det bära utför snabbt.

Det är uppfriskande på något vis när någon talar klarspråk. Det gör det dels tydligare vem som är fienden, men det visar också på att de som arbetar mot barnpornografi på nätet faktiskt inte alltid gör det utifrån de bästa av avsikter.

via HAX och Christian Engström