”Vi gröna vill befria männen från de normer som säger att de måste köra stora och snabba bilar.”

Grön Ungdom har grundligt missförstått själva poängen med Förbifart Stockholm. Inte så förvånande eftersom de blandar in genusperspektiv i ett planerat vägbygge.

Grön Ungdom.