Som jag bloggade om i går vill den amerikanska nöjesindustrin införa ett flertal åtgärder mot piratkopiering som liknar rena rama diktaturfasonerna. Bland förslagen finns idén att datorer, iPods och usb-minnen ska kunna kontrolleras av tullpersonal vid ankomsten till USA.

Detta är varken förvånande eller otidsenligt. Vi har gått mot ökad kontroll generellt i samhället i tio år och resenärer till USA utsätts redan i dag för rigorösa kontroller. Och våra medhavda media kontrolleras redan på flygplatsen med lagens stöd.

Nu har jag visserligen ingen akut längtan till staterna och har inga planer att besöka landet de närmaste åren, men är det inte lite märkligt att det är betydligt jävligare att ta sig in i ”frihetens land” medan vi svenskar inte ens behöver visum till och tas emot med ett brett leende i en demokratiskt tveksam stat som Thailand? Och att få visum till Kina tar tre dagar och det är problemfritt att resa in i landet. Inga dumma frågor, fyll bara i det lilla ankomstpapperet med namn och vistelseadress. Risken är dock att nya korkade bestämmelser i USA sprider sig till resten av världen. Kan de, kan andra.

Gränserna för vad som är ”farligt” eller ”misstänkt” har dessutom flyttats betänkligt. Minns Brad Jayakody som på Heathrow vägrades kliva ombord på planet bara för att han bar en t-shirt med en Transformers-robot på. Roboten höll nämligen i en pistol. Eller Marnina Norys som tvangs ta av sig ett silversmycke som liknade en antik pistol när hon skulle flyga med WestJet.

Dumma förslag och integritetsövergrepp bara för att de kan. Det är egentligen skit samma om det är terrorismen eller piratkopieringen som är boven. Det är vi vanliga resenärer som får lida.