Prostitutionen på nätet växer, berättar TV4Nyheterna. I Malmö har det enligt Kompetenscentrum prostitution skett en 100-procentig ökning i staden. Den 11 år gamla sexköpslagen biter inte längre på det växande antalet sexsäljare. En fjärdedel av säljarna är män, vilket ytterligare förstärker bilden av en marknad i förändring. I tidigare forskning behandlas manliga sexsäljare som extrema undantag, knappast värda att beakta. Främst har det då rört sig om homosexuella män. Nu finns det även gott om män som säljer till kvinnor. Fram träder starka män och kvinnor, stolta över sina kroppar och sitt kunnande. Det blir allt svårare att behålla den radikalfeministiska myten om utnyttjade kvinnor (och ”flickor”) intakt.

Mot slutet av månaden är det tänkt att Anna Skarhed ska lägga fram den färdiga utvärderingen av sexköpslagen och föreslå förändringar (det vill säga en straffskärpning). Jag hoppas att diskussionen då kommer att ta fart igen. Vi behöver få till stånd en diskussion om integritet igen i det här landet. Det får inte tas för givet att vår sexuella integritet regleras av politiska församlingar. Det kan aldrig vara acceptabelt att låta politiker bestämma över något av det mest intima, vårt sexliv.

Det är dags att sluta patologisera sexköparen. Det är dags att sluta stigmatisera sexsäljaren. Det är dags att höja rösten!