George W Bush, vicepresident Dick Cheney och försvarsminister Donald Rumsfeld kände alla till att det satt åtskilliga oskyldiga människor på Guantánamobasen på Kuba, berättar en pensionerad överste.

Dessa uppgifter känns inte särskilt förvånande. Även en fanatiker som Bush torde ha insett att många av dem som fängslats helt enkelt befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt. Men att bara släppa dem skulle ses som ett en eftergift. Och att pröva dem i domstol utan ett uns av bevis skulle resultera i ett för administrationen förödmjukande frikännande. Bush ville inte riskera att drabbas av den politiska prestigeförlusten.

Extraordinary rendition-programmet, som byggdes upp under Clinton men eskalerade under Bush, är en riktig skamfläck. Det är tecknet på en arrogant supermakt som helt tappat koncepten och inte längre förstår sig på idéer om demokratisk anständighet och mänskliga värden. Genom sitt agerande i ”kriget mot terrorismen” har USA visat sig vara ännu en i raden av stater som anser att ändamålen helgar medlen och att vissa situationer kräver extrema åtgärder. Att något går förlorat längs vägen tycks inte bekymra Bush och hans likar.

”Mitt jobb är att försvara dig och jag har gett det mitt allt”, sade Bush i sin sista stora intervju innan han lämnade Vita huset. Det är en tragedi att han inte ansåg att mänskliga fri- och rättigheter var lika viktiga att försvara.