Det borgerliga haveriet i rättsfrågor bara fortsätter. Det är beklämmande att se. Beatrice Ask kommer att gå till historien som en av de värsta justitieministrar vi har sett i Sverige. De gredelina kuverten till misstänkta sexköpare var inget tillfälligt snedsteg, inget plötsligt hjärnsläpp. Hon talar bara ur hjärtat.

Nu vill regeringen att tull och polis ska få beslagta droger som ännu inte har narkotikaklassats. Fullt lagliga produkter ska alltså få tas i beslag bara för att de eventuellt kan bli olagliga i framtiden! Vad är det för fel på er? Vad sysslar ni med? Jo, ni försvarar med näbbar och klor det svenska kriget mot drogerna och gör er redo att gå över alla de gränser som krävs.

Detta förslag illustrerar hur desperata politikerna börjar bli. Den repressiva narkotikapolitiken ska försvaras till varje pris. Även om det innebär att oskyldiga drabbas, viktiga principer åsidosätts och unga trakasseras med kisslagar. Denna desperation riskerar att få värre och värre konsekvenser.

Tullen och Rikskriminalen jublar givetvis åt regeringens senaste förslag. Folkhälsominister Maria Larsson erkänner de juridiska problem som förslaget medför, men anser att ”det är värt det”. Så talar en principlös minister av traditionellt Allianssnitt. Inget annat att vänta när själva principlöshetens överbefälhavare är regeringschef.

Frågan är alltså vad som är att föredra i höstens val: en borgerlig justitieminister som är omedvetet ond eller en socialdemokratisk som är är fullt medveten om sin ondska?