Göran Hägglund har i över ett års tid pratat om ”verklighetens folk” och vikten av att få leva sitt liv oberoende av politikers tyckande. Det har låtit så bra, Hägglund har ibland närmast låtit som en liberal. Jag gillar att en borgerlig partiledare pratar om människors rätt att bestämma mer själva när den moderate statsministern har som strävan att framstå som en socialdemokrat i allt han säger och gör.

Men vad har hänt i konkret politik? Vilka kristdemokratiska förslag signalerar denna hägglundska frihetstörst? Partiets ställningstagande i kvoteringsfrågan är inte ny. Och mer då? Kristdemokraterna har inte bytt politisk väg sakpolitiskt. Innan det sker, har Hägglund liten trovärdighet när han pratar om människors rätt att bestämma över sina egna liv – och väljarna all anledning att känna sig förvirrade.