I Kommunalarbetaren berättas att ett kommande avtal kan innebära runt två hundra kronor extra i månaden för Kommunals låginkomsttagare. Detta ska jämföras med de runt 1 500 kronor som en låginkomsttagare har fått behålla efter Alliansens jobbskatteavdrag.

Ändå är Kommunal, i likhet med fackföreningsrörelsen som helhet, stenhårt vänster. Jobbskatteavdragets betydelse för medlemmarnas ekonomi ignoreras. Det har nämligen inte tillkommit genom någon facklig kamp och ”gills” inte. Det handlar alltså i första hand om ideologi, inte om medlemmarnas bästa.

LO pumpar in mångmiljonbelopp i Socialdemokraternas valkampanj vart fjärde år. Detta trots att bara runt varannan LO-medlem röstar på dem. Jag förstår över huvud taget inte varför fackförbund alls ska behöva vara politiska. De ska verka för sina medlemmars bästa, inte hjälpa till med politisk plakatpolitik. Att läsa Kommunalarbetaren är som att läsa ett socialdemokratiskt partiorgan. Genompolitiserat och polemiskt.

Det finns fördelar med att vara med i facket. Men så länge de är så fruktansvärt politiska och skiter fullständigt i sina medlemmars bästa, kommer jag att stå utanför.