Visserligen är det en given del i medias dramaturgi. Men nog blir det löjligt när minsta lilla politiska åsiktsskillnad mellan två partier inom samma block utmålas som ett ”gräl” eller ”krig”.
Det är den svenska konflikträdslan upphöjd i kvadrat.

Centerpartiet vill reformera ”arbetsrätten” (läs arbetsmarknadsregleringarna) medan Moderaterna slickar Socialdemokraternas skosulor och lägger sig platt för de rödgrönas politik på området. Här står faktiskt Reinfeldts parti ensamt i Alliansen. Såväl Kristdemokraterna som Folkpartiet vill också förändra lagen om anställningsskydd, även om de inte vill gå lika långt som Centerpartiet.

Reinfeldt inte bara tycker som Socialdemokraterna, han argumenterar också som dem. ”Vi är inte beredda att göra reformer som ökar människors otrygghet”, säger statsministern. Las är måhända en trygghet för sedan länge fast anställda som arbetar heltid. Men lagen utgör samtidigt ett hinder för många som bara arbetar deltid och som arbetsgivaren tvingas göra till fast anställda efter en tid. I osäkra tider är fasta anställningar inget eftersträvansvärt för en arbetsgivare. Följden blir således ofta att personen i fråga får gå i stället, vilket nog både jag och många andra sett exempel på.

Las stänger därtill, precis som Centerpartiet har påpekat, ute människor från arbetsmarknaden. Efter en eventuell valseger bör de tre allianspartier som tycker rätt i den här frågan ta hård strid med Moderaterna. Rimligen bör de finnas gott om moderater som faktiskt, innerst inne, inser att det de nu sysslar med är gammal sossepolitik. Ett borgerligt maktinnehav är bara något värt om det samtidigt resulterar i borgerlig politik. Annars kan de rödgröna lika gärna ta över.