Vi visste det redan när vi läste direktiven (PDF) till den så kallade utvärderingen av sexköpslagen. Det skulle inte bli någon kritisk granskning av lagen, regeringen ville inte det. Den borgerliga regeringen ville inte att själva lagen skulle ifrågasättas. Utredaren Anna Skarheds uppgift blev främst att titta närmare på polisens och domstolarnas arbete och föreslå hur detta arbete kan effektiviseras och förbättras. Att betänkandet skulle vara ett enda stort försvar för den moralistiska sexköpslagstiftningen var således väntat. Men få hade nog trott att slutresultatet skulle vara så här förbaskat illa.

Anna Skarheds slutbetänkande är ett enda långt försvarstal för lagen. Sexsäljarna själva ges mycket liten plats, vilket ligger i linje med vad justitieminister Beatrice Ask hävdar är rätt och riktigt – sexsäljarna ska vi inte lyssna på. I stället är det med polisens och lagstiftarens ögon fenomenet ska betraktas.

Det är intressant att utredningen fastslår att sexköpslagen halverat prostitutionen i landet när tidigare granskningar, som Socialstyrelsens lägesrapporter Kännedom om prostitution (i vilka polis, socialtjänst, sexsäljare med flera grupper intervjuas) konstaterar att det inte går att konstatera exakt vilka effekter lagen har haft. Jag lutar mer åt det försiktiga konstaterandet. Det är nämligen väldigt svårt att veta vad som är en direkt effekt av en lag och vilken utveckling som hade varit oundviklig med eller utan lag när samhället samtidigt förändras. Dit hör utvecklingen av sexarbete på Internet. Utredningen konstaterar förbluffande nog att det inte har skett någon överflyttning från gatuprostitutionen till sexarbete på Internet.

Utredaren anser bland annat att:

– sexköpslagen haft avsedd effekt och minskat prostitutionen till hälften
– lagen har motverkat människohandel
– lagen inte haft några negativa effekter för sexsäljarna
– lagen har haft en normbildande effekt på svenska folket
– att köpa sex ska ses som ett internationellt brott och ej endast gälla i Sverige
– all prostitution är en form av utnyttjande

Jag är som sagt inte förvånad över resultaten, jag hade bara trott att de skulle paketeras lite skickligare för att åtminstone ge sken av att det rörde sig om en fri granskning under schyssta former. Det vi får är i stället ett rent propagandanummer. All prostitution är en form av utnyttjande. Anna Skarhed talar i media om att straffet för sexköp måste höjas eftersom låga bötesstraff härrör från ”en världsbild som inte gäller längre”.

Inga gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, men utredaren föreslår:

höjt straff för sexköp upp till ett år
– större resurser för att bekämpa sexköp
– ökad forskning om personer som utnyttjas i prostitution
– ett nationellt centrum mot prostitution och människohandel bör inrättas
– den som utnyttjas i prostitution ska vara att anse som målsägande

Det finns skäl att återkomma när jag har haft tid att läsa hela betänkandet mer noggrant. Det förefaller nämligen finnas gott om dumheter att kommentera. Tills dess, se hela utvärderingen i PDF och läs Greta Garbos kommentarer utifrån egna erfarenheter.

Uppdatering: Niklas Dougherty, Hanna Wagenius, Sanna Rayman, Per Pettersson

Det kommer mera.